TJÄNSTER

Entreprenad

Sidskogen Bygg är verksam inom både offentlig sektor och privat näringsliv. Vi ställer höga krav på de underentreprenörer som vi samarbetar med och tror på långsiktiga och hållbara relationer.
Vi utför både totalentreprenader och mindre uppdrag. Vår kunskapsbank är bred och innefattar allt från projekt som kulturhistoriska byggnader och offentliga lokaler till nyproduktion av villor och bostadsområden.

Byggservice

Sidskogen Bygg är verksam inom alla typer av byggprojekt, så som försäkringsskador, renovering, fastighetsunderhåll, service och offentlig upphandling. Våra uppdrag består av renovering, om- och tillbyggnader samt nyproduktion. Vi arbetar mot företag, kommuner och privatpersoner. Vi har löpande kontrakt och enskilda uppdrag inom privat- och offentlig sektor, försäkringsärenden och privatpersoner.

Funderingar? Hör av dig!